THUÊ XE MERCEDES

BẢNG GIÁ CHO THUÊ MERCEDES THEO NGÀY

  • Thuê xe Mercedes CÓ LÁI theo ngày
LOẠI XE MERCEDESĐón sân bay
80km 3h
(đồng)
Thuê tùy chọn
80km 4h

(đồng)
Thuê tùy chọn
100km 8h

(đồng)
Phát sinh km
(đồng/1km)
Phát sinh giờ
(đồng/1h)
Mercedes C class1.200.0001.400.0002.500.00012.000120.000
Mercedes E class1.400.0001.600.0003.000.00015.000150.000
Mercedes S class2.300.0002.600.0005.000.00025.000250.000
Mercedes GLC1.800.0002.100.0003.500.00020.000200.000
Mercedes GLS2.300.0002.800.0004.500.00025.000250.000
Mercedes V class2.000.0002.200.0004.000.00020.000200.000
Mercedes Maybach5.000.0007.000.00010.000.000100.0001.000.000
Mercedes G638.000.0009.000.00015.000.000150.0001.200.000
* Giá đã bao gồm lái xe, xăng xe.
  • Thuê xe Mercedes TỰ LÁI theo ngày
LOẠI XE MERCEDESGIÁ THUÊ (đồng)
Mercedes C class2.500.000
Mercedes E class3.000.000
Mercedes S class5.000.000
Mercedes GLC3.500.000
Mercedes GLS4.500.000
Mercedes V class4.000.000
Mercedes Maybach10.000.000
Mercedes G6315.000.000
* Giá đã bao gồm lái xe, xăng xe.

BẢNG GIÁ CHO THUÊ MERCEDES THEO THÁNG

  • Thuê xe Mercedes CÓ LÁI theo tháng
LOẠI XE MERCEDES 22 ngày/tháng
(thứ 2 – thứ 6)
10h/ngày
(đồng)
26 ngày/tháng
(thứ 2 – thứ 7)
10h/ngày
(đồng)
Phát sinh
Chủ Nhật

10 tiếng
(đồng)
Phát sinh giờ
(đồng/1h)
Mercedes C class50.000.00060.000.0002.500.000120.000
Mercedes E class60.000.00070.000.0003.000.000150.000
Mercedes S class100.000.000120.000.0005.000.000250.000
Mercedes GLC70.000.00085.000.0003.500.000200.000
Mercedes GLS90.000.000110.000.0004.500.000250.000
Mercedes V class85.000.000100.000.0004.000.000200.000
Mercedes Maybach200.000.000250.000.00010.000.0001.000.000
Mercedes G63300.000.000360.000.00015.000.0001.200.000
* Giá đã bao gồm lái xe, xăng xe.

  • Thuê xe Mercedes TỰ LÁI theo tháng
LOẠI XE MERCEDESGIÁ THUÊ (đồng)
Mercedes C class60.000.000
Mercedes E class75.000.000
Mercedes S class130.000.000
Mercedes GLC90.000.000
Mercedes GLS110.000.000
Mercedes V class100.000.000
Mercedes Maybach270.000.000
Mercedes G63400.000.000
* Giá đã bao gồm lái xe, xăng xe.